DBE Microspartel

DBE Microspartel

Produktkarakter

DBE Microspartel er et mineralsk meget finkornet cementspartelprodukt som opblandes med plastemulsion til en meget tyndtflydende penetrerende spartelmasse. Produkter er frost og vandbestandigt og besidder en meget stor bestandighed overfor slitage. Leveres i hvid, lys grå og mørk grå.

Anvendelse

DBE Microspartel er specielt udviklet til at løse de ofte afgørende opgaver, det er at få en slebet betonoverflade til at fremtræde pæn og homogen. Diverse huller, revner samt støbeskel i en slebet overflade kan udjævnes, men huller under 2 mm samt fine revner kræver stor omhyggelighed. Efter spartlingen foretages fornyet slibning således at udbedringerne falder i et med betongulvet. Produktet indeholder ikke bestanddele der forhindrer vedhæftning af overfladebehandlingsprodukter eller belægninger, men normalt slibes der for at slette spartelspor og spartelhinde.

Udførelsesbeskrivelse

Den støbte betonflade skal slibes, des mere glat des nemmere spartling. Grundig rengøring med støvsugning. Overfladen primes med DBE Speciel Primer, som tørrer til hindedannelse. Derefter foretages spartlingen. Det kræver lidt øvelse at opnå rette resultat. Er resultatet ikke tilfredsstillende efter ca. 1 times tørretid kan der påføres et nyt lag vådt i vådt. Sker det dagen efter skal der primes på ny.

Blandingsmetode

DBE Microspartel blandes med den tilhørende plastemulsion. Ca. 2,6 kg. pulver til 1 kg. plastemulsion. Den opblandede flydespartelmasse skal være tynd uden at være vandet. Afhængig af opgave kan der foretages supplerende tilsætninger af filler og evt. vand efter anvisning fra DBE.

Overflader – underlag

DBE Microspartel er udviklet til at løse opgaver på slebne betonoverflader. Men produktet kan også anvendes på andre underlag – spørg DBE. Underlaget skal være så rent som muligt. Småsten og lignende på overfladen vil forstyrre spartlingen og skabe trækspor. Derfor så ren en flade som muligt. Mindre arealer kan forvandes, men ellers foretrækkes primning med DBE Speciel Primer. Primeren skal påføres med kost, så den kommer i god kontakt med underlaget. DBE Microspartel påføres med diverse spartler,
men kunne også påføres med kost. Men da opgaven ofte er at fylde de negative huller og revner er stål eller gummispartler et godt redskab.

Byggepladsforhold

DBE Microspartel kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C. Kraftig vind og solindfald kan forstyrre udførelsen og ophærdningen. Der opstår ingen farlige afdunstninger under brug eller hærdning. Under opblandingen skal der beskyttes imod støvgener.

Produktblad

DBE Microspartel