DBE Concrete Cure

DBE Concrete Cure

Produktkarakter

DBE Concrete Cure er vandglas, som er specielbehandlet for at opnå bedre indtrængning i cementbaserede produkter. Dette er for at produktet kan trænge ned i porerne og fylde dem op. DBE Concrete Cure tætner og forstærker beton. Dermed hindres smuds og anden forurening i at trænge ned i betonen. DBE Concrete Cure kan også bruges som støvbinder til beton.

DBE Concrete Cure ændrer ikke kulør, struktur eller andre karakteristika på overfladen, den er påført. Den danner ingen overfladefilm og opsuges fuldstændig i betonen.

Eksempler på anvendelse af DBE Concrete Cure:

 • Porefylder til betongulve
 • Tætning af beton
 • Forstærkning af beton
 • Støvbinder til beton
 • Curing af beton


Udførelsesbeskrivelse

 1. Det er vigtigt at gulvet er helt rent inden påførelse af DBE Concrete Cure.
 2. Anvend kost eller rulle. DBE Concrete Cure hældes ud på gulvet og fordeles over hele arealet. Gulvet holdes vådt i ca. 45 min. Derefter skrabes overskuddet af DBE Concrete Cure af med en gummiskraber. Overskuddet af DBE Concrete Cure må ikke genbruges eller gemmes.
 3. Tidligst en time efter kan man påføre et tyndt lag med en fladmoppe på samme måde som med polish. Forbruget ved dette lag er 0,5 – 1,0 dl pr. m2 alt efter betonens sugeevne. Dette lag kan også påføres dagen efter.
 4. Samlet forbrug er 0,2 – 0,4 ltr. pr. m2 alt efter betonens sugeevne.
 5. Ved støvbinding fortyndes DBE Concrete Cure 1:1 med vand.
 6. Ved curing af beton fortyndes DBE Concrete Cure med 1:3 – 1:4 med vand.
 7. Underlagstemperatur skal være over +5°C.
 8. Begrænset gangtrafik tillades efter 1 time. DBE Concrete Cure er helt hærdet efter 4-10 døgn ved ca. 15-20°C.
 9. Søer af DBE Concrete Cure som kan ses efter 1-2 timer efter påføring fordeles ud over fladen.
 10. Evt. overskud/aflejringer vaskes/skylles bort med vand.
 11. Porøse underlag bør forvandes.
 12. Giver ætsende skader på glas, aluminium og metal. Dæk derfor disse materialer af før brug. I tilfælde af at DBE Concrete Cure er kommet på ovennævnte materialer, vask grundigt med vand.
 13. Redskaber rengøres med vand.

Produktblad

DBE Concrete Cure

Leverandørbrugsanvisning

DBE Concrete Cure