DBE EP Multi Kulør

DBE Epoxy

DBE EP Multi Kulør

DBE EP Multi udføres med 100% 2 komponent epoxybindere DBE EP Klar og DBE EP Kulør samt ovntørrede fyldstoffer.

DBE EP Multi giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber betydeligt. Sker der skader i en sådan belægning, er det ofte underlaget, der er problemet.

DBE EP Multi vil fremtræde robust og dækkende med let nubret overflade. Underlagets planhed kan have indflydelse på udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1 døgn og fuldt afhærdet efter 5-7 døgn ved 20°.

DBE EP Mono Kulør

DBE EP Mono udføres med 100% 2 komponent pigmenteret epoxybinder og ovntørrede fyldstoffer.

DBE EP Mono er en meget robust og væskeresistent epoxybelægning. God trykfordeling, modstår slag og trykpåvirkninger. Sker der skader i en sådan belægning, er det ofte underlaget, der er problemet.

DBE EP Mono vil fremtræde robust og dækkende med plan glat overflade. Underlagets planhed kan have lidt indflydelse på udseendets resultat. Kan betrædes efter ca. 1 døgn og fuldt afhærdet efter 5-7 døgn ved 20°C.

DBE EP Multi Dekor

DBE EP Multi Dekor udføres med 100% 2 komponent epoxybinder DBE EP Klar og indfarvet kvarts.

DBE EP Multi Dekor er en meget robust og væskeresistent epoxybelægning. Rimelig trykfordeling, modstår slag og trykpåvirkninger. Sker der skader i en sådan belægning, er det ofte underlaget, der er problemet.

DBE EP Multi Dekor vil fremtræde robust og dækkende med let nubret overflade. Underlagets planhed kan have lidt indflydelse på udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1. døgn og er fuldt afhærdet efter 5-7 døgn ved 20°C.

DBE EP Tykfilm

DBE EP Tykfilm udføres med 100% 2 komponent pigmenteret epoxybinder.

DBE EP Tykfilm er en meget robust malingsbehandling på alle mineralske vandrette overflader. Høj slidstyrke, høj væskeresistens og kemikalie styrke. Tåler konstant vandpåvirkning.

DBE EP Tykfilm vil fremtræde meget fyldigt og blankt. Underlagets struktur og planhed har indflydelse på udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1. døgn og er fuldt afhærdet efter 5-7 døgn ved 20°C.

DBE EPV Tyndfilm

DBE EPV Tyndfilm udføres med 2 komponent pigmenteret vandfortyndbar epoxyplast.

DBE EPV Tyndfilm er en meget robust malingsbehandling af alle mineralske overflader både vandret og lodret. Produktet er slidstærkt og bestandigt overfor mange væskepåvirkninger. Tåler konstant vandpåvirkning. Robustheden skal dog bedømmes i forhold til lagtykkelsen.

DBE EPV Tyndfilm vil fremtræde ensartet i kulør og med dækket lukket flade. Underlagets struktur og planhedsforløb vil være mere eller mindre synligt, afhængig af de valgte arbejdsprocesser. Behandlingen vil opnå en lagtykkelse på 150 til 200 My.