EverCrete®

EverCrete®

Produktkarakter

EverCrete® er vandglas, som er specielbehandlet for at opnå dybdevirkende indtrængningsegenskaber i cementbaserede produkter. Indtrægningsdybder på 30 til 40 mm er konstateret. Dybdeimprægneringen skaber en vandbarriere i betonen, hermed forhindres de nedbrydninger af beton, som følger af vandindtrængning. Ændrer ikke kulør, struktur eller andre karakteristika på en given overflade. EverCrete® reagerer med betonens/mørtlens cementpasta. Reaktionen skaber både styrke og vandtæthed.

Anvendelse

EverCrete® kan anvendes overalt i byggeriet på vandrette og lodrette flader. Betongulve, P-dæk, bassin, broer, betonfacader,
fundamenter m.m.

Eksempler på anvendelse af EverCrete®:

  • Fugtmembran – hurtig udtørring af beton inden pålægning af fx linoleum.
  • Forøger styrken i beton og minimerer støvgener.
  • Forbedrer betonens resistens overfor frost/tø.
  • Forbedrer jernbetonens resistens overfor karbonatiseringsskader.
  • Dannelsen af alger, skimmelsvamp og mug minimeres.
  • Beton tilføres større overfladestyrke, hvilket giver større vedhæftning for efterfølgende malinger og belægninger.
  • Nyudstøbt beton kan cures med EverCrete® og dermed minimeres tendensen til tidlige svindrevner samtidig med at de andre positive egenskaber følger med.


Udførelsesbeskrivelse

Generelt

– EverCrete® skal ikke fortyndes.
– Anvend kost, rulle eller sprøjte. Påført EverCrete® (overskud) må ikke genbruges eller gemmes.
– Underlagstemperatur skal være over +5°C.
– EverCrete® penetrere i ca. 4 timer.
– EverCrete®’s reaktion tager 4 til 10 dage ved +15-20°C. Der kan ikke påføres maling eller anden belægning på overfladen før EverCrete® har reageret færdigt.
– Søer af EverCrete® som kan ses 1-2 timer efter påføring fordeles ud over fladen.
– Evt. overskud/aflejringer vaskes/skylles bort med vand dagen efter.
– Bedst indtrængning opnås i fugtige underlag.
– Oliespild eller lignende i gammel beton kan fjernes med EverCrete® med min. 2 påføringer. Misfarvningen kan dog ikke fjernes.
– Giver ætsende skader på glas, aluminium og metal. Dæk derfor disse materialer af før brug.

Afrensning

Malede overflader afrenses til ren mineralsk overflade. Øvrige flader renses i fornødent omfang.

Reparation af underlag

Det vil ofte være en fordel, at udføre EverCrete® imprægneringen inden reparationer udføres. Cement reparationer kan også imprægneres efterfølgende. EverCrete® kan fylde micro revner. Større revner skal fyldes med fx cementbaserede produkter.

Curing af beton

EverCrete® kan påføres med den nyudstøbte beton med sprøjte. Kan også påføres med kost, når betonen kan betrædes. EverCrete® fremmer størkningen og udtørringen positivt. Afprøvninger har vist at EverCrete® er effektiv som curingmiddel.

Fugtmembran

Normalt påføres ca. 0,3 ltr. pr. m2. Fugtmåling på overfladen efter reaktionstiden kan afgøre om en yderligere påføring er nødvendig. EverCrete® kan sikre, at fugtniveauet ikke overstiger 85% RF i den øvre del af betonen (10 til 30 mm). EverCrete® har været anvendt i mange år til dette formål.

Slebne betongulve

Kan påføres både inden slibningen påbegyndes og når første grovslibning er udført.


Fordele ved EverCrete®

Forbedrer vedhæftning

Som følge af at EverCrete® forbedrer og øger beton og mørtlers styrke herunder overfladestyrke, opnås bedre fastholdelse af malinger, belægninger samt membraner af alle slags. Samtidig påvirkes sådanne materialer ikke bagfra af fugt og vand.

Minimerer mug, skimmel og alger

Sådanne vækster kræver fugt fra undergrunden/underlaget. EverCrete® skaber en tørzone i underlaget og minimerer derfor disse vækster i at forekomme, idet vandet og fugten minimeres.

Frost/tø

Afprøvninger og virkeligheden har vist, at beton imprægneret med EverCrete® og BrickCover i meget høj grad er resistent over for frost/tø påvirkninger.

Højere styrke

Udførte jobs har vist, at beton og flydemørtler med svage styrker kan behandles med EverCrete® og genvinde nødvendig styrke. EverCrete® hærder, støvbinder og styrker beton. Tætner og styrker alle cementbaserede materialer.

Beskytter mod indtrængning af fedt, olie m.v.

EverCrete® trænger 10 til 30 mm ned i betonen og beskytter dermed imod indtrængning af fedt, olie og syrer. Misfarvning kan opstå.

Hurtig udtørring

Opstår der vandskade kan EverCrete® være en god hjælp til hurtig udtørring. Ca. 40 dage efter at betonen er udstøbt kan linoleum pålægges.

Ekstra beskyttelse

Visse emner kan med fordel beskyttes med BrickCover. (Se nærmere under BrickCover).

Produktblade

EverCrete®
EverCrete® brochure

Leverandørbrugsanvisning

EverCrete®