Betonbunker

INGEN VAND I BUNKEREN

Arkitekt/designer: 

Størrelse: ca. 20 stk. bunkere

Gulve/vægge: EverCrete®

2005

Da staten i forbindelse med 2. verdenskrig opførte bunkers i Danmark, var det ikke tanken, at de skulle bruges til permanent ophold. Bunkerne er gravet ned i jorden og bestå af hvælvede rum, der oprindeligt er støbt i beton med jernbånd for oven og forneden. Hvert rum er beregnet til 45 personer, der fik luft gennem ventiler og filtre. Bunkerne blev opført som midlertidig beskyttelse for dem, der befandt sig på gader og stræder, og derfor var langt hjemmefra.

I dag har kommunerne overtaget dem, og i Københavns Kommune lejer man de mest egnede ud efter istandsættelse. Tiltaget er et byøkologisk projekt, hvor man genbruger, hvad der allerede er af muligheder i byen til nye formål. Det har bl.a. spejdere, diverse kunstnere og bands haft glæde af, ligesom flere bunkers bruges som lager.

Arbejdet blev udført af en entreprenør der fandt DBE a-s på nettet. Ved hjælp af affugtere blev fugten fjernet i bunkerne. Større huller og revner blev renset og ruhugget, påført EverCrete®, udsat med cementmørtel, hvorefter den samlede overflade fik EverCrete®. Det er lidt ligesom kejserens nye klæder: EverCrete® har størst virkning, når det er trængt godt ind, og så skal det altså ikke kunne ses. Produktet er let at arbejde med, selv hvis man ikke er fagmand og resultatet bliver rigtig godt. EverCrete® skal have tid til at reagere og langsomt tætne porestrukturen i betonen. Efter nogle dage kunne entreprenøren se, at bunkeren blev mere og mere tør.

Beskyttelsesrum imprægneret med EverCrete®. Lydbafler er ophængt, så nu er der klar til klassisk musik.